Legater og stipend

Internasjonale utdanningsprogram

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får

10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

Young Women in Public Affairs Awards 
Det deles  hvert år ut en pris i hvert av Zontas distrikt på 1.000 USD og 10 internasjonale priser på hver 4.000 USD. Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. Programmet gjennomføres lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer her.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.