Slik blir du medlem

Er du interessert i å bli medlem, ta gjerne kontakt med en av disse:

Anne-Lise Straume: alstr@broadpark.no

Margrethe Strømme: ms@istromme.no

12 punkt for å sikre deg maksimalt utbytte ved å være medlem i Zonta:

 1. Delta i så mange møter som du kan. Det gir en følelse av å høre til. Delta også i lands-og distriktsmøter og om mulig i Convention så du forstår hva Zonta er.
 2. Sett deg inn i Zontas formål.
 3. Kom frem med dine ideer. Hører du et godt foredrag, så foreslå det som møteemne. Møter du en spennende kvinne, så foreslå henne som nytt medlem. Hører du om et relevant behov/problem, så foreslå det som serviceprosjekt.
 4. Følg med på opplysninger som blir gitt på møter – de er ment for deg.
 5. Ikke si nei til en oppgave fordi du tror du ikke kan. Du vil vokse med oppgaven. Jo mer vi gjør, jo bedre føles det.
 6. Gjør det NÅ! Det går går ikke raskere om du venter. Vi stoler på deg og vi er jo alle travle.
 7. Del med andre din kunnskap og dine evner. Vær ikke beskjeden. Vi vet jo ikke hva du kan hvis du ikke forteller oss det.
 8. Ta deg av nye medlemmer og gjester.
 9. Les nyhetsbrev, meddelelser, klubbinnkallinger, The Zontian etc. Jo mer du vet, jo kjekkere blir det.
 10. Som medlem av Zonta er du ikke bare medlem av din egen klubb, men av hele Zonta International. Vær aktiv. Besøk andre Zontaklubber når du reiser. Alle medlemmer finner du på http://zonta.org
 11. Ta kontakt med andre. God kommunikasjon betyr teamwork. Gi alltid tilbakemelding hvis du har påtatt deg en oppgave.
 12. Vær lojal. Det kan komme anledninger hvor din klubb har en leder eller et styremedlem som har synspunkter du ikke er enig i. Vær tålmodig og lojal.

 

 

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.