Velkommen til Zonta Bergen

Klubben har 15 medlemmer

Vi møtes i månedene september – mai. Vi starter kl 1830 og avslutter ca kl 2100. Møtested Kaigaten 4, Innbyggerservice, Bergen Kommune

Klubbens kontingent er Nok 1.700. Den dekker internasjonale og nasjonale kontingenter

Nyheter

Møteaktiviteter for Zonta Norge, med klubber og komiteer kommende år

    26. oktober ZN styret/klubbpresidenter. 27. november  ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen. 18. april 2024 ZN styret/klubbpresidenter. 6. mai 2024 ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen.  

Les mer

Ledermøte i februar 2024

1.februar 2024 kl. 18.00 blir det et digitalt Ledermøte på Teams. Det betyr at alle medlemmer er velkomne til å delta. Invitasjon kommer.

Les mer

«Den hårde dyst»

Bergen markerer 950 år og Zonta Bergen velger å åpne 2020 med et foredrag inspirert av bok skrevet av en av de mest kjente kvinnelige historikere Ida Clara Blom:  «Den hårde […]

Les mer SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

VI VIL STOPPE BARNEEKTESKAP

Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble giftet bort før fylte 18 år.

VI SIER NEI TIL VOLD MOT KVINNER OG JENTER

2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i nære relasjoner.

VI VIL UTJEVNE KJØNNSBASERTE FORSKJELLER INNEN UTDANNING

For hvert ekstra års skolegang økes jenters eventuelle lønn med 10-20 prosent.

Zonta Bergen